Ecological stoichiometry

Kurs ekologické stechiometrie přináší možnost seznámit se s tím, nakolik dokážeme ekologickým procesům a jevům porozumět, zaměříme-li se na úroveň prvkových složení. Tento pohled nabízí překvapivě silný nástroj, vhodný zejména tam, kde je v ekologii třeba spojovat různé organizační úrovně nebo prostorová a časová měřítka. Kurs je vhodný pro všechny stupně studia biologie.

The course of ecological stoichiometry aims to demonstrate how much of ecological processes and phenomena we can understood when we focus on elemental composition and fluxes. This point of view represents a powerful tool particularly in situations where we need to link different organisation levels and spatial or temporal scales of the studied systems. The course is open to students at all stages of biology studies.

EcolStech_flyer

SYLLABUS